Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Новини за проекта

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец от работата по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. Дейностите през месец декември са насочени основно, към почистване на улици и тротоари от сняг, лед и пясък от опесъчаване; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; извършване и на други дейности, свързани с подобряв ...

Виж всички

Често задавани въпроси

Няма намерени резултати!

Виж всички

Задайте въпрос към Нашите специалисти