Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Новини за проекта

Изпълнение на дейности през м.Септември

В периода 25-27 септември, психологът към Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” Мадан проведе поредните групови консултации с лицата от целевата група, които са социално изолирани и демотивирани. Те имат нужда от подкрепа и подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици за по-лесно интегриране, развитие на различни навици и умения за живот, както и организиране на свободното време, отдих и развлечения. След проведените консултации, лицата от уязв ...

Виж всички

Често задавани въпроси

Няма намерени резултати!

Виж всички

Задайте въпрос към Нашите специалисти