Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Новини за проекта

Изпълнение на дейности през м. Октомври

Наетите лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ по  проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан продължават да извършват дейности по подобряване облика на общината. Работниците по поддръжка пътища се грижат за почистването на улици и тротоари от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и пясък от скатовете, поддържат и ремонтират пътни настилки и отводнителни съоръжения, водостоци, м ...

Виж всички

Често задавани въпроси

Няма намерени резултати!

Виж всички

Задайте въпрос към Нашите специалисти