Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Новини за проекта

Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли

      Продължава изпълнение на дейностите, през м.юли в създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Назначените лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица/хора с увреждания/  на длъжностите „работник, озеленяване” и „работник, поддръжка на пътища” продължа ...

Виж всички

Често задавани въпроси

Няма намерени резултати!

Виж всички

Задайте въпрос към Нашите специалисти