Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси
Бисер Минчев

Бисер Минчев

Ръководител

Телефон: 089 566 6778
E-mail: edoan@abv.bg

Галина Иванова

Галина Иванова

Координатор

Телефон: 089 748 7078
E-mail: galina.i@abv.bg