Изпълнение на дейности през месец Април

При строго спазване на санитаро-епидемиологичните мерки и в условията на извънредно положение работниците в Общинско социално предприятие работят усилено по почистването на града и населените места през месец април .

Работниците по озеленяване извършват подготовка на площите за озеленяване - изчистват на стара растителност, разкопават с мотика, почистват чимове, бурени, коренища и пренасяне на определено място, разстилат почва, подравняват терени и се грижат за засадения разсад като го поливат и плевят. Затревяват и поддържат тревни площи; Засаждат цветя и полагат грижи за тях.

Работниците по поддръжка на пътища поддържат водещи ивици и тротоарни настилки, почистват и поддържат улици, пътища, мостове и други, вкл. косене на треви и храсти, оформят корони на дървета, така че да не пречат на пътната обстановка, подравняват, профилират, оформят и укрепват банкети и откоси.