Извършвани дейности през м. юни 2020г.

           През месец юни работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ извършват дейности свързани с засаждане на цветя и храсти; полагане грижи за тях; затревяване и поддържане на тревни площи; подобряване облика на определените райони; поддържане и ремонтиране на пътни настилки и отводнителни съоръжения, както и на водостоци, мостове и други; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; подравняване, профилиране, оформяне и укрепване на банкети и откоси; косене на треви и храсти; почистване и поддържане на улици, пътища, мостове и други. Извършените дейности допринасят за добрия вид на цялата община.