Извършвани дейности през м. март 2020 г.

През м. март 2020г. работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – Мадан се грижат за добрия облик на града и населените места.  Работниците по поддръжка на пътища основно почистват  и поддържат улици, тротоари, пътища, мостове, водещи ивици и настилки. Работниците по озеленяване извършват подготовка на площите за озеленяване, като изчистват стара растителност, бурени и коренища, разстилат почвата и подравняват терени. Също така почистват, окопават, обработват почвата в разсадника и засяват семена на пролетни цветя.