Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси

Извършвани дейности през м. юни 2020г.

           През месец юни работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ извършват дейности свързани с засаждане на цветя и храсти; полагане грижи за тях; затревяване и поддържане на тревни площи; подобряване облика на определените райони; поддържане и ремонтиране на пътни настилки и отводнителни съоръжения, както и на водостоци, мостове и други; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; подравняване, профилира ...

Дейности през м. Май 2020г.

Наетия персонал в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ през месец Май извършва дейности по оформяне, почистване, затревяване, поддържане на тревните площи и засаждане на алеите с цветя, който са отгледани в разсадника на предприятието. Също така се грижат за улиците, мостовете и междуселищните общински пътища, като ги поддържат и почистват ежедневно. Косят треви и оформят корони на дърветата така, че да не пречат на пътната обстановка.   ...

ОСП „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ ПРЕДОСТАВЯ ЦВЕТЯ И УСЛУГИ ЗА ВАШАТА ГРАДИНА

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предлага разсади на цветя за Вашата градина, също така предоставя възможност да се възползвате от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, която включва следните подуслуги: почистване на площи (почистване на суха, стара растителност, бурени, корени, шума и др.) на кв.м.; фрезоване на площи (обработване на почвата с фреза механизирано окопаване, прекопаване и оране – за подготовка на почвата преди зас ...

Изпълнение на дейности през месец Април

При строго спазване на санитаро-епидемиологичните мерки и в условията на извънредно положение работниците в Общинско социално предприятие работят усилено по почистването на града и населените места през месец април . Работниците по озеленяване извършват подготовка на площите за озеленяване - изчистват на стара растителност, разкопават с мотика, почистват чимове, бурени, коренища и пренасяне на определено място, разстилат почва, подравняват терени и се грижат за засадения разсад като го поливат ...

Извършвани дейности през м. март 2020 г.

През м. март 2020г. работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ – Мадан се грижат за добрия облик на града и населените места.  Работниците по поддръжка на пътища основно почистват  и поддържат улици, тротоари, пътища, мостове, водещи ивици и настилки. Работниците по озеленяване извършват подготовка на площите за озеленяване, като изчистват стара растителност, бурени и коренища, разстилат почвата и подравняват терени. Също така почиства ...

ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

Към настоящия момент ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, която включва следните подуслуги: Ø  почистване на площи (почистване на суха, стара растителност, бурени, корени, шума и др.); Ø  фрезоване на площи (обработване на почвата с фреза механизирано окопаване, прекопаване и оране – за подготовка на почвата преди засяване); ...

Устойчивост на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство“ - Мадан

От 02.01.2020г. община Мадан осигури устойчивост на постигнатите резултати за назначените представители на целевата група от Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ създадено по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. В бюджета на общината са осигурени средства за продължаване на работата на предприятието на 30 работника от целевата група и един от екипа на предприятието за период от 6 ...

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец

Работниците в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство - Мадан“ усилено работят по изпълнение на дейностите и през последния месец от работата по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан“. Дейностите през месец декември са насочени основно, към почистване на улици и тротоари от сняг, лед и пясък от опесъчаване; поддържане на водещи ивици и тротоарни настилки; извършване и на други дейности, свързани с подобряв ...

Ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“

На 05.12.2019 г. от 11:00 часа, се проведе информационен ден за популяризиране на социалното предприемачество на Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан“ по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан". Проекта се реализира съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.010-0702-C01/14.06.2018 г. между Община Мадан и Министерство на труда и социалната поли ...

Извършени дейности за месец ноември

През м.ноември назначените лица в Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство – Мадан” по проект BG05M9OP001-2.010-0702 „Развитие на социално предприемачество в община Мадан" изпълняват дейности, по общински обекти на територията на град Мадан и по населените места. Основните дейности са насочени по почистване на улици, тротоари, мостове, паркове, детски площадки и др. от паднала листна маса от дърветата, паднали камъни и свлечена земна маса вследствие от ...