ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“

Към настоящия момент ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ предоставя възможност на желаещите да се възползват от услугата „ГРАДИНАРСТВО“, която включва следните подуслуги:

  • Ø  почистване на площи (почистване на суха, стара растителност, бурени, корени, шума и др.);
  • Ø  фрезоване на площи (обработване на почвата с фреза механизирано окопаване, прекопаване и оране – за подготовка на почвата преди засяване);
  • Ø  обработване на почва (прекопаване с мотика на малки площи, чистене на камъни и разбиване на буци) на кв.м.

Цената се определя в зависимост от терена и видовете дейности, които ще се извършват.

За ползването на желаната от Вас услуга е необходимо да бъде подадено заявление по образец в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО – МАДАН” с адрес: гр. Мадан, ул. „Обединение“ №14, ет.1, офис 001.

Услугата/услугите ще се обезпечи/ат документално и процедурно, чрез заявление по образец, договаряне на вида, продължителността, честотата и обема на услугата с конкретния клиент.

Услугите ще се извършват от наетите лица от целевата група към ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“.