Дейности през м. Май 2020г.

Наетия персонал в ОБЩИНСКО СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО-МАДАН“ през месец Май извършва дейности по оформяне, почистване, затревяване, поддържане на тревните площи и засаждане на алеите с цветя, който са отгледани в разсадника на предприятието. Също така се грижат за улиците, мостовете и междуселищните общински пътища, като ги поддържат и почистват ежедневно. Косят треви и оформят корони на дърветата така, че да не пречат на пътната обстановка.