Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги

Създаденото Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство-Мадан“ по Проект №BG05M9OP001-2.010-0702 “Развитие на социално предприемачество в община Мадан” в изпълнение на Дейност 7 „Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги“ извършва последващо анкетно проучване за търсене на нови партньори/канали за реализация на предлаганите услуги и произвежданите стоки/. Анкетното проучване се осъществява, чрез метода на интервю/анкета. Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани в обобщен вид. Анкетните карти ще бъдат раздавани от директора на СП на територията на общината, също така могат да бъдат изтеглени от тук.

В готов(попълнен) вариант може да предоставите анкетната карта до 10.10.2019г. в офиса на ОСП „Озеленяване и благоустройство-Мадан“ на адрес: гр.Мадан ул.“Обединение“ №14, ет.1, офис 001 или да попълните анкетната карта в електронен вариант и да я изпратите на e-mail адрес: osp_madan@abv.bg, за да можем бързо да обработим Вашите отговори.

Благодарим за вниманието и отделеното време от Ваша страна!