Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проекта

Актуална информация и новини за дейността на работещите от уязвимите групи по проект и техния принос при изпълнение на заложените задачи от създаденото Социално Предприятие"Озеленяване и благоустройство-Мадан".