Покана

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩИНА МАДАН

Свали поканата