Изпълнение на дейности през м.Септември

В периода 25-27 септември, психологът към Общинско социално предприятие „Озеленяване и благоустройство” Мадан проведе поредните групови консултации с лицата от целевата група, които са социално изолирани и демотивирани. Те имат нужда от подкрепа и подпомагане за развитие на социални умения и трудови навици за по-лесно интегриране, развитие на различни навици и умения за живот, както и организиране на свободното време, отдих и развлечения.

След проведените консултации, лицата от уязвимите групи разгледаха фото изложба на тема : „Мадан-кътче от рая“, организирана от Община Мадан по повод Европейски дни на наследството 2019 г. и посетиха Кристална зала „Родопски кристал” гр. Мадан, която е част от 100-те Национални туристически обекта. Те имаха възможността да разгледат близо 600-те експоната от минерални и кристални образци, добити от рудниците в региона и впечатляващи с уникалните си форми и блясъци.