Дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и подготовка на площите за озеленяване по населените места

Наетите лица по проекта извършват дейности по отводняване, подравняване на насипи по пътищата и извършват подготовка на площите за озеленяване по населените места.