Европейски съюз - Европейски социален фонд Оперативна програма - Развитие на човешките ресурси
  • 31 май 2019
  • 00:00
  • гр. Мадан, ул. Обединение 14, 4900

През месец Април/Май ще се проведе информационна кампания за популяризиране на ползите и приноса от създаденото ОСП„Озеленяване и благоустройство – Мадан“, включително произвежданите продукти и предлаганите услуги, чрез разпространяване на флаери/листовки/диплянки.